Акціонерам - Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.


II Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №6 від 27.04.2016р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради — Герасименка Петра Івановича (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області) за власним бажанням. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №6 від 27.04.2016р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– 2 роки. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


Генеральний директор Т.І. Жданова

Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 04.05.2016р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.


II Текст повідомлення
Наказом генерального директора ПАТ «КрРП» № 54/К від 30.03.2016р прийнято рішення про звільнення з посади Головного бухгалтера Філіпас Ганни Леонідівни (паспорт КО №017120, виданий 01.12.1999р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Звільнена за власним бажанням. Обіймала посаду з 14.10.2011р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи не призначено нікого.


III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
Генеральний директор Т.І. Жданова


 
Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 04.04.2016р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії — Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 26.12.2005р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник технічного відділу. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: інженер-проектувальник. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізійною комісією ПАТ «КрРП» (протокол №2 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 31.05.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — Милашенко Віталій Михайлович (паспорт КН №230685, виданий 28.08.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 20.12.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.


Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: консультант з питань виробництва. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №10 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.


III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Т.І. Жданова


Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 30.04.2015р.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
 
I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента:    05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента:  (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента:           info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:                                                                   www.krrp.net
7. Вид особливої інформації:     відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 
II Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Ревізійної комісії — Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 26.12.2005р. Частка у статутному капіталі емітента -  0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник технічного відділу. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: інженер-проектувальник. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента -  0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Ревізійною комісією ПАТ «КрРП» (протокол №2 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента -  0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень Голови Наглядової ради — Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 31.05.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Наглядової ради — Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 27.04.2015р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента -  0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– до наступних річних зборів товариства. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: консультант з питань виробництва. Строк, на який обрано особу, –– до наступних річних зборів товариства. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– до наступних річних зборів товариства. Частка у статутному капіталі емітента -  0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №9 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– до наступних річних зборів товариства. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
Генеральний директор    Т.І. Жданова
 
 
Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 03.05.2017р.Офіційний сайт ПАТ «Кременчуцький річковий порт», 2018
Використання матеріалів сайту без погодження з власником - заборонене

Розробка та підтримка - Poltava.Info - новости Полтавы