Акціонерам - Особлива інформація


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.


II Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №6 від 27.04.2016р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради — Герасименка Петра Івановича (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області) за власним бажанням. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №6 від 27.04.2016р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– 2 роки. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


Генеральний директор Т.І. Жданова

Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 04.05.2016р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.


II Текст повідомлення
Наказом генерального директора ПАТ «КрРП» № 54/К від 30.03.2016р прийнято рішення про звільнення з посади Головного бухгалтера Філіпас Ганни Леонідівни (паспорт КО №017120, виданий 01.12.1999р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Звільнена за власним бажанням. Обіймала посаду з 14.10.2011р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи не призначено нікого.


III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
Генеральний директор Т.І. Жданова


 
Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 04.04.2016р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії — Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 26.12.2005р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник технічного відділу. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: інженер-проектувальник. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізійною комісією ПАТ «КрРП» (протокол №2 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 31.05.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — Милашенко Віталій Михайлович (паспорт КН №230685, виданий 28.08.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 20.12.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.


Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: консультант з питань виробництва. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №10 від 28.04.2015р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.


III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Т.І. Жданова


Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 30.04.2015р.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
 
I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента:    05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента:  (05366) 33022, 37131.
5. Електрона поштова адреса емітента:           info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:                                                                   www.krrp.net
7. Вид особливої інформації:     відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 
II Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Ревізійної комісії — Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 26.12.2005р. Частка у статутному капіталі емітента -  0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник технічного відділу. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: інженер-проектувальник. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента -  0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Ревізійною комісією ПАТ «КрРП» (протокол №2 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з вантажної роботи. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента -  0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень Голови Наглядової ради — Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 31.05.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Наглядової ради — Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 27.04.2015р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про   припинення повноважень члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента -  0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– до наступних річних зборів товариства. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: консультант з питань виробництва. Строк, на який обрано особу, –– до наступних річних зборів товариства. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– до наступних річних зборів товариства. Частка у статутному капіталі емітента -  0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №9 від 27.04.2017р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Строк, на який обрано особу –– до наступних річних зборів товариства. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
 
III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
Генеральний директор    Т.І. Жданова
 
 
Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 03.05.2017р.

 


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «НДУ»
станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КрРП», що відбудуться 26.04.2018 року

У відповідності до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «КрРП» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КрРП», що відбудуться 26.04.2018 року, (станом на 20.04.2018 року) згідно такого переліку:
  •  загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «КрРП» становить 195216 шт;
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий порт».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05428292.
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2.
4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (0536) 793624.
5. Електрона поштова адреса емітента: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Кінаш Надія Миколаївна (паспорт КО №398161, виданий 19.07.2002р. Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії — Олійник Тетяна Анатоліївна (паспорт КН №596794, виданий 13.03.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 26.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Кобець Петро Петрович (паспорт КН №815881, виданий 11.12.1998р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 26.12.2005р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.


Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради — Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 31.05.2002р. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 27.04.2015р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Наглядової ради. Обіймав посаду з 16.03.2001р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: виконавчий директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Є акціонером ПАТ “КрРП”. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Жданов Богдан Петрович (паспорт КО №091894, виданий 20.07.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: консультант з питань виробництва. Строк, на який обрано особу, –– 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Є представником акціонера Жданової Т.І., якій належить 812 шт простих іменних акцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «КрРП» (протокол №1 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Герасименко Петро Іванович (паспорт КН №219439, виданий 25.09.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Є акціонером ПАТ “КрРП”. Частка у статутному капіталі емітента - 0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ «КрРП» (протокол №10 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Шулик Анатолій Миколайович (паспорт КО №594114, виданий 18.02.2005р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: виконавчий директор. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Є акціонером ПАТ “КрРП”. Частка у статутному капіталі емітента — 0,005%. Не є представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Т.І. Жданова


Повідомлення розміщене на власній сторінці в мережі інтернет — 27.04.2018р.Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 05428292
3. Місцезнаходження: 39630 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 2 4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 793-6-24, (0536) 793-6-24
5. Електронна поштова адреса: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 26.04.2018 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ". Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 02.05.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Жданова Т.І. 03.05.2018

Повідомлення розміщене на власному веб-сайті 07.05.2018р.
Офіційний сайт ПрАТ «Кременчуцький річковий порт», 2019
Використання матеріалів сайту без погодження з власником - заборонене

Розробка та підтримка - Poltava.Info - новости Полтавы